คำแปล walk away with แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ walk away with อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

walk away with แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. walk away with [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เดินจากไปกับ
Synonym : walk off with

2. walk away with [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขโมย (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : make of with

3. walk away with [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เอาชนะได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : run away with, walk off with


The term walk%away%with was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©