คำแปล warble แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ warble อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

warble แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. warble [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ร้อง (เพลง)
Synonym : carol, sing

2. warble [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ร้อง (เพลง)
Synonym : carol, sing, vocalize

3. warble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การร้องเสียงสั่นรัว

4. warble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงสั่นรัว

5. warble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้องอกซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเล็กและแข็งบนหลังม้า โค หรือกระบือ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does warble mean?
The meaning of warble .
1. warble [noun]
Definition : a lumpy abscess under the hide of domestic mammals caused by larvae of a botfly or warble fly

2. warble [verb]
Definition : sing or play with trills, alternating with the half note above or below
Synonym : quaver, trill

3. warble [verb]
Definition : sing by changing register
sing by yodeling
Synonym : descant, yodel
ตัวอย่างประโยค
The Austrians were yodeling in the mountains.


ETdict.com, Copyright ©