คำแปล ward แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ward อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ward แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ward [suffix, ปัจจัย]
คำแปล/ความหมาย : ทิศทาง

2. ward [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เขตเลือกตั้ง (ทางการเมือง)

3. ward [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน
Synonym : conton, department, parish, arrondissement

4. ward [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เขตต่างๆ ในเรือนจำ

5. ward [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง
Synonym : adopted child, foster child, orphan

6. ward [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์

7. ward [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ท่าทางการเคลื่อนไหวในการป้องกัน เช่น ในการฟันดาบ

8. ward [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ป้องกัน (คำโบราณ)
Synonym : guard, protect, safeguard


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ward mean?
The meaning of ward .
1. ward [noun]
Definition : a person who is under the protection or in the custody of another

2. ward [noun]
Definition : a district into which a city or town is divided for the purpose of administration and elections

3. ward [noun]
Definition : block forming a division of a hospital (or a suite of rooms) shared by patients who need a similar kind of care
Synonym : hospital ward
ตัวอย่างประโยค
They put her in a 4-bed ward.

4. ward [noun]
Definition : English economist and conservationist (1914-1981)
Synonym : barbara ward, baroness jackson of lodsworth

5. ward [noun]
Definition : English writer of novels who was an active opponent of the women's suffrage movement (1851-1920)
Synonym : mary augusta arnold ward, mrs. humphrey ward

6. ward [noun]
Definition : United States businessman who in 1872 established a successful mail-order business (1843-1913)
Synonym : aaron montgomery ward, montgomery ward

7. ward [noun]
Definition : a division of a prison (usually consisting of several cells)
Synonym : cellblock

8. ward [verb]
Definition : watch over or shield from danger or harm
protect
Synonym : guard
ตัวอย่างประโยค
Guard my possessions while I'm away.


ETdict.com, Copyright ©