คำแปล warehouse แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ warehouse อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

warehouse แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. warehouse [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โกดังสินค้า
Synonym : depository, repository, storehouse
คำที่เกี่ยวข้อง : คลังสินค้า, โรงพัสดุ

2. warehouse [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เก็บไว้ในโกดัง

3. warehouse [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does warehouse mean?
The meaning of warehouse .
1. warehouse [noun]
Definition : a storehouse for goods and merchandise
Synonym : storage warehouse

2. warehouse [verb]
Definition : store in a warehouse


ETdict.com, Copyright ©