คำแปล website แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ website อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

website แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. website [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does website mean?
The meaning of website .
1. website [noun]
Definition : a computer connected to the internet that maintains a series of web pages on the World Wide Web
Synonym : internet site, site, web site
ตัวอย่างประโยค
The Israeli web site was damaged by hostile hackers.


ETdict.com, Copyright ©