คำแปล weed แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ weed อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

weed แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

weed (verb) : weed
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. weed [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม

2. weed [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วัชพืช

3. weed [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กัญชา (คำสแลง)
Synonym : ganja, grass, marijuana

4. weed [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กำจัดวัชพืช


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does weed mean?
The meaning of weed .
1. weed [noun]
Definition : any plant that crowds out cultivated plants

2. weed [noun]
Definition : a black band worn by a man (on the arm or hat) as a sign of mourning
Synonym : mourning band

3. weed [noun]
Definition : street names for marijuana
Synonym : dope, gage, grass, green goddess, locoweed, mary jane, pot, sens, sess, skunk, smoke

4. weed [verb]
Definition : clear of weeds
ตัวอย่างประโยค
Weed the garden.


ETdict.com, Copyright ©