คำแปล weird แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ weird อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

weird แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. weird [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แปลกประหลาด
Synonym : supernatural, unearthly, unnatural
Antonym : average,normal,typical
คำที่เกี่ยวข้อง : อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ

2. weird [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับโชคชะตา (คำโบราณ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does weird mean?
The meaning of weird .
1. weird [noun]
Definition : fate personified
any one of the three Weird Sisters
Synonym : wyrd

2. weird [adjective]
Definition : suggesting the operation of supernatural influences
Synonym : eldritch, uncanny, unearthly
ตัวอย่างประโยค
An eldritch screech.
The three weird sisters.
Stumps...had uncanny shapes as of monstrous creatures.
An unearthly light.
He could hear the unearthly scream of some curlew piercing the din.

3. weird [adjective]
Definition : strikingly odd or unusual
ตัวอย่างประโยค
Some trick of the moonlight; some weird effect of shadow.


ETdict.com, Copyright ©