คำแปล well-done แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ well-done อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

well-done แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. well-done [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งทำได้ดี
Synonym : excellent, done, impressive
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งทำได้ถูกต้อง

2. well-done [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สุกดีแล้ว (เช่น เนื้อเสต็ก)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does well-done mean?
The meaning of well-done .
1. well-done [adjective]
Definition : (meat) cooked until there is no pink meat left inside
Synonym : well-done


ETdict.com, Copyright ©