คำแปล whereas แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ whereas อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

whereas แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. whereas [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ)
คำที่เกี่ยวข้อง : แต่ทว่า, แต่

2. whereas [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : เพราะว่า (คำทางการ)
Synonym : as, because, inasmuch as
คำที่เกี่ยวข้อง : เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า


The term whereas was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©