คำแปล width แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ width อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

width แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. width [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความกว้าง
Synonym : breadth, wideness


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does width mean?
The meaning of width .
1. width [noun]
Definition : the extent of something from side to side
Synonym : breadth


ETdict.com, Copyright ©