คำแปล wipe แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wipe อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wipe แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wipe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เช็ด
คำที่เกี่ยวข้อง : เช็ดให้สะอาด, ถู, ขัด

2. wipe [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเช็ด
คำที่เกี่ยวข้อง : การถู, การขัด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wipe mean?
The meaning of wipe .
1. wipe [noun]
Definition : the act of rubbing or wiping
Synonym : rub
ตัวอย่างประโยค
He gave the hood a quick rub.

2. wipe [verb]
Definition : rub with a circular motion
Synonym : pass over
ตัวอย่างประโยค
Wipe the blackboard.
He passed his hands over the soft cloth.


ETdict.com, Copyright ©