คำแปล wisdom แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wisdom อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wisdom แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wisdom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปัญญา
Synonym : sagacity, sageness, sapience
Antonym : stupidity
คำที่เกี่ยวข้อง : สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด

2. wisdom [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การตัดสินอย่างเฉียบแหลม
Antonym : stupidity


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wisdom mean?
The meaning of wisdom .
1. wisdom [noun]
Definition : accumulated knowledge or erudition or enlightenment

2. wisdom [noun]
Definition : the trait of utilizing knowledge and experience with common sense and insight
Synonym : wiseness

3. wisdom [noun]
Definition : ability to apply knowledge or experience or understanding or common sense and insight
Synonym : sapience

4. wisdom [noun]
Definition : the quality of being prudent and sensible
Synonym : soundness, wiseness

5. wisdom [noun]
Definition : an Apocryphal book consisting mainly of a meditation on wisdom
although ascribed to Solomon it was probably written in the first century BC
Synonym : wisdom of solomon


ETdict.com, Copyright ©