คำแปล wont แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wont อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wont แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wont [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เคยชิน (คำทางการ)
Synonym : accustomed, used to
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นนิสัย

2. wont [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นิสัยหรือประเพณีที่มีผู้คนทำตาม (คำทางการ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wont mean?
The meaning of wont .
1. wont [noun]
Definition : an established custom
Synonym : habit
ตัวอย่างประโยค
It was their habit to dine at 7 every evening.


ETdict.com, Copyright ©