คำแปล word แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ word อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

word แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำ

2. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข่าวสาร
Synonym : information, message, news
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูล, ข่าว

3. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข่าวลือ
Synonym : gossip, rumor
คำที่เกี่ยวข้อง : คำซุบซิบ, คำนินทา

4. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำสัญญา
Synonym : assurance, guarantee, promise
คำที่เกี่ยวข้อง : คำรับรอง, คำรับประกัน

5. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำสั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง : คำบัญชา

6. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำบอกรหัส
คำที่เกี่ยวข้อง : รหัส, คำยินยอมให้ผ่าน

7. word [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พูด
Synonym : express, phrase
คำที่เกี่ยวข้อง : แถลง, อธิบายโดยใช้คำพูด

8. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำพูดแบบฉุนๆ
Synonym : argument, dispute, quarrel
คำที่เกี่ยวข้อง : คำพูดโต้เถียง, คำโต้แย้ง

9. word [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อเพลง
คำที่เกี่ยวข้อง : เนื้อร้อง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does word mean?
The meaning of word .
1. word [noun]
Definition : a unit of language that native speakers can identify
ตัวอย่างประโยค
Words are the blocks from which sentences are made.
He hardly said ten words all morning.

2. word [noun]
Definition : a brief statement
ตัวอย่างประโยค
He didn't say a word about it.

3. word [noun]
Definition : information about recent and important events
Synonym : intelligence, news, tidings
ตัวอย่างประโยค
They awaited news of the outcome.

4. word [noun]
Definition : a verbal command for action
ตัวอย่างประโยค
When I give the word, charge!.

5. word [noun]
Definition : an exchange of views on some topic
Synonym : discussion, give-and-take
ตัวอย่างประโยค
We had a good discussion.
We had a word or two about it.

6. word [noun]
Definition : a promise
Synonym : parole, word of honor
ตัวอย่างประโยค
He gave his word.

7. word [noun]
Definition : a word is a string of bits stored in computer memory
ตัวอย่างประโยค
Large computers use words up to 64 bits long.

8. word [noun]
Definition : the divine word of God
the second person in the Trinity (incarnate in Jesus)
Synonym : logos, son

9. word [noun]
Definition : a secret word or phrase known only to a restricted group
Synonym : countersign, parole, password, watchword
ตัวอย่างประโยค
He forgot the password.

10. word [noun]
Definition : the sacred writings of the Christian religions
Synonym : bible, book, christian bible, good book, holy scripture, holy writ, scripture, word of god
ตัวอย่างประโยค
He went to carry the Word to the heathen.

11. word [verb]
Definition : put into words or an expression
Synonym : articulate, formulate, give voice, phrase
ตัวอย่างประโยค
He formulated his concerns to the board of trustees.


ETdict.com, Copyright ©