คำแปล would แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ would อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

would แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. would [auxiliary verb, กริยาช่วย]
คำแปล/ความหมาย : กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will

2. would [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ


The term would was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©