คำแปล youth แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ youth อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

youth แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. youth [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วัยหนุ่มสาว
คำที่เกี่ยวข้อง : วัยหนุ่ม, วัยสาว

2. youth [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เด็กหนุ่มสาว
คำที่เกี่ยวข้อง : วัยรุ่น

3. youth [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนหนุ่มคนสาว
คำที่เกี่ยวข้อง : เยาวชน

4. youth [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเป็นหนุ่มสาว
คำที่เกี่ยวข้อง : พลังหนุ่มสาว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does youth mean?
The meaning of youth .
1. youth [noun]
Definition : a young person (especially a young man or boy)
Synonym : spring chicken, young person, younker

2. youth [noun]
Definition : young people collectively
Synonym : young
ตัวอย่างประโยค
Rock music appeals to the young.
Youth everywhere rises in revolt.

3. youth [noun]
Definition : the time of life between childhood and maturity

4. youth [noun]
Definition : early maturity
the state of being young or immature or inexperienced

5. youth [noun]
Definition : an early period of development
Synonym : early days
ตัวอย่างประโยค
During the youth of the project.

6. youth [noun]
Definition : the freshness and vitality characteristic of a young person
Synonym : juvenility, youthfulness


ETdict.com, Copyright ©